Miljöpolicy

Hållbar turism

Inom Arp-Hansen Hotel Group arbetar vi för att främja och utveckla hållbar turism. Det gör vi genom att integrera ansvarsfull förbrukning och produktion i verksamhet. Det gäller i vårt val av leverantörer och samarbetspartner och inte minst i vårt eget agerande.

Green Key

Turismens internationella miljömärkning
Läs mer här