Miljöpolicy

Green Key-märkningen kräver att en lång rad obligatoriska och valfria krav uppfylls inom 12 olika huvudområden:

Miljöledning, personalens medbestämmande, gästinformation, vatten, tvätt och städning, avfall, energi, livsmedel, rökning och inomhusklimat, utomhusområden, gröna aktiviteter och administration.

För att kunna leverera gästupplevelser med hög komfort kommer vi att fortsätta med och dessutom utöka våra insatser för miljön genom att:

  • Minska våra mängder med avfall och avfallsmaterial samt minska förbrukningen av energi och vatten i den mån detta är praktiskt möjligt.
  • Använda varor som ger minimal miljöbelastning.
  • Kräva att våra leverantörer tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller miljökraven enligt ”Green Key”.
  • Hjälpa våra gäster att hitta hälsosamma och gröna aktiviteter när de vistas på våra hotell.
  • Hantera miljöfrågor och sätta upp nya framtidsinriktade miljömål och ha en öppen och positiv dialog med kunder, medarbetare, myndigheter, leverantörer, organisationer och andra intressenter.

Green Key

Gröna aktiviteter och administration
Läs mer