Parkering

Som gäst på Gentofte Hotel kan du parkera gratis på hotellets parkeringsplats. Personbilar (maxhöjd 235 cm) kan köra in på parkeringen genom porten på Gentoftegade, och från infarten på Erichsensvej bakom hotellet.

Även bussar kan använda parkeringsplatsen.

Det går tyvärr inte att förhandsboka en parkeringsplats.