Prisgaranti

Om du bokar din övernattning direkt på de egna hemsidorna för våra hotell garanterar vi att du får din vistelse hos Arp-Hansen Hotel Group till bästa möjliga onlinepris.

När du jämför våra onlinepriser med priserna på andra externa portaler måste du se till att antalet personer, ankomstdatum, vistelselängd, rumstyp, avbeställningsvillkor och paketinnehåll är desamma för båda erbjudandena innan du kan göra en korrekt prisbedömning.

Följande villkor måste vara uppfyllda i fråga om prisgarantin

  • Priset måste vara offentligt tillgängligt och bokningsbart. Med detta avses att det måste gå att göra en bokning.
  • De flesta internetsidor omfattas av prisgarantin, exempel på dessa internetsidor omfattar (men är inte begränsat till) Booking.com, Expedia.com, Hotels.com, HRS.com.
  • Arp-Hansen Hotel Group har inget ansvar för eventuella avgifter som följer i samband med avbeställning av en eventuellt gjord bokning till lägre pris via en annan webbplats än Arp-Hansen Hotel Groups webbplatser.

Prisgarantin omfattar ej

  • Andra parters webbplatser, exempel på sådana webbplatser omfattar (men är inte begränsat till) Octopus.com, otel.com, getaroom.com, vivastay.com och Amoma.com. (Detta är ej samarbetspartners till Arp-Hansen Hotel Group, och därför kan Arp-Hansen Hotel Group inte ta något ansvar för dessa webbplatsers innehåll.)
  • Priser angivna i annan valuta än danska kronor.
  • Speciella ”medlemspriser” reserverade för medlemmar i speciella grupper eller föreningar.
  • ”Auktionsrabatter” som kan erbjudas via andra webbplatser.
  • Arp-Hansen Hotel Group förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller upphöra att erbjuda prisgarantin utan föregående varning.

Covid-19-information och vad du kan förvänta dig när du besöker oss. Läs mer här.