Ansvar inom Arp-Hansen Hotel Group

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

ESG – Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Som en del av Arp-Hansen Hotel Group arbetar vi med olika insatser på hållbarhetsområdet. Beteckningen ESG täcker: E står för Environmental (miljö), S för Social (socialt ansvar) och G för Governance (bolagsstyrning). Dessutom arbetar vi med vår Safe Stay som är namnet på vår beredskap inom rengöring, hygien och livsmedelssäkerhet.

Alla rum och sviter är nyrenoverade 2024. Läs mer om rum och sviter